3 avtaleformer løser behovet ditt

Avtaler og tilbud lages ofte på en av tre måter, og alle tre måtene kan gjøres i DealBuilder. Samtlige alternativer forutsetter at du har avtaleinnholdet på plass fra før.

Eksemplene under viser hvordan avtalene kan se ut når de er ferdig generert og skal sendes til signering.

Opprett gratis konto

Tekstbasert avtalemal eksempel:

A letter that is written in spanish and english.
A letter that is written in spanish and english.

Avtalemal basert på produkter/tjenester eksempel

A document with a picture of a person's name on it.

Avtalemal basert på opplasting av PDF eksempel:

A screenshot of an invoice for a company.

Eksempel for mediebyrå/markedsføringsselskap:

A sheet of paper with numbers on it.

Eksempel for software-selskap:

A document with a picture of a person's face.