EIDAS

Hva er eIDAS?

eIDAS står for «elektronisk identifisering og tillitstjenester». Det er en forordning fra EU som ble innført i 2016 for å harmonisere og forenkle bruken av digitale identiteter og tillitstjenester i hele EU-området.

Hva betyr eIDAS for potensielle brukere av et e-signeringssystem?

For bedrifter som ønsker å bruke elektronisk signatur og identifisering, er eIDAS en viktig faktor å ta hensyn til. eIDAS gir en felles standard for elektronisk identifisering og tillitstjenester i hele EU-området, som gjør det lettere å gjennomføre transaksjoner på tvers av landegrensene. Det betyr også at en digital signatur har samme juridiske verdi som en håndskrevet signatur.

DealBuilder – et e-signeringssystem i samsvar med eIDAS

E-signeringssystemet DealBuilder er bygget i samsvar med kravene i eIDAS-forordningen. Dette betyr at brukere av DealBuilder kan være trygge på at signaturer som blir opprettet og verifisert i systemet er i samsvar med de juridiske kravene som gjelder i hele EU.

Tilsvarende ordninger i andre land

I tillegg til eIDAS finnes det tilsvarende ordninger for elektronisk signatur i andre land. For eksempel er ESIGN Act, en lov i USA som gir elektroniske signaturer samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer. UETA er en tilsvarende lov som gjelder i mange amerikanske stater. Disse lovene gjør det enklere for bedrifter å utføre transaksjoner på tvers av delstater og landegrenser. DealBuilder er bygget i henhold til kravene i både eIDAS, ESIGN Act og UETA og gir dermed grunnlag for sikker bruk av elektroniske signaturer over hele verden.

Konklusjon

eIDAS og tilsvarende ordninger som ESIGN Act og UETA gjør det enklere og tryggere å bruke elektroniske signaturer og identifisering i forretningslivet. Bedrifter som bruker DealBuilder kan være trygge på at de følger gjeldende lover og standarder, og kan gjennomføre transaksjoner raskt og effektivt. Med eIDAS kan bedrifter også gjennomføre transaksjoner på tvers av landegrensene i hele EU-området med samme juridiske verdi som en håndskrevet signatur.

Ofte stilte spørsmål

No items found.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Stars
DealBuilder oppfylte alle våre krav til et digitalt kontraktssystem. Det tilpasser seg våre abonnementsprodukter og gir en rask, smidig kontraktsignering, noe som effektiviserer både tid og ressurser.
A black and white photo of a man.

Per Magnus Larsgård

HR - Quality - Sales & Marketing, Team Security AS

Stars
Etter overgangen til Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av avtaler. Dealbuilder har automatisert mange tidligere manuelle oppgaver, og deres supportteam er alltid positiv og hjelpsomme!
A woman with long blonde hair wearing a black jacket.

Inger Åse Stubben

Avdelingsleder, Customer Success Team, Proviso AS