Kontrakt mellom bedrifter

Hva du bør huske på når du skal inngå avtaler?

En kontrakt mellom bedrifter kan være så mangt, men det som kanskje er mest vanlig er samarbeidsavtaler, kundeavtaler, tilbud eller lignende. Når man skal inngå denne typen avtaler er det flere ting som er viktig å huske på.

 1. Definer formålet og omfanget av avtalen
  Før du begynner å skrive kontrakten, bør du ha en klar forståelse av hva avtalen skal gjelde for og hva som er formålet med avtalen. Det er også viktig å ha en klar definisjon av omfanget av avtalen, så alle involverte parter vet hva som forventes av dem.

 2. Bestem vilkårene for avtalen
  En kontrakt mellom bedrifter vil typisk inkludere en rekke vilkår og betingelser. Disse kan omfatte beskrivelse av leveransen, økonomiske betingelser, fakturering, tidsperspektivet for leveransen og andre relevante detaljer som er spesifikke for avtalen.

 3. Inngå avtalen og få den signert
  Når vilkårene er klargjort, kan kontrakten signeres. En enkel og effektiv måte å signere kontrakter elektronisk på, er gjennom bruk av et esigneringssystem som DealBuilder. Med dette systemet kan du enkelt få signaturer fra alle parter, og signeringen vil være gyldig i henhold til internasjonale standarder for elektroniske signaturer.

 4. Lag maler for å spare tid
  Et tips er å lage maler for de vanligste kontraktene, som du kan bruke igjen og igjen. DealBuilder har denne funksjonaliteten som gjør det enkelt å hente opp rett mal, justere litt på innholdet og deretter få det elektronisk signert.

Med DealBuilder kan du føle deg trygg på at du har en pålitelig løsning for inngåelse av kontrakter mellom bedrifter. Systemet er bygget på en åpen internasjonal teknisk standard for e-signeringsløsninger og PDFer, godkjent under regelverket eIDAS (for Europa), samt ESIGN og UETA (for USA). Det gjør det enkelt å inngå og signere avtaler elektronisk, samtidig som du sparer tid og får en mer effektiv avtaleprosess for alle involverte parter.

Ofte stilte spørsmål

No items found.

Ønsker du enklere salgsprosesser?

DealBuilder gjør tilbudet klart på sekunder og får avtalen i havn med e-signering.

Stars
DealBuilder oppfylte alle våre krav til et digitalt kontraktssystem. Det tilpasser seg våre abonnementsprodukter og gir en rask, smidig kontraktsignering, noe som effektiviserer både tid og ressurser.
A black and white photo of a man.

Per Magnus Larsgård

HR - Quality - Sales & Marketing, Team Security AS

Stars
Etter overgangen til Dealbuilder jobber vi mer effektivt med oppsett, utsendelse og ikke minst oppfølging av avtaler. Dealbuilder har automatisert mange tidligere manuelle oppgaver, og deres supportteam er alltid positiv og hjelpsomme!
A woman with long blonde hair wearing a black jacket.

Inger Åse Stubben

Avdelingsleder, Customer Success Team, Proviso AS